آزمون آنلاین/مسابقه
 

تکلیف هفتگی آنلاین فروردین 97 پایه پنجم


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

تکلیف هفتگی آنلاین اسفند 96 پایه پنجم


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون پایه پنجم دی ماه 96


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون پایه پنجم دی ماه 95

لطفاً با دقت به سوالات پاسخ دهید

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون پایه پنجم آبان 95

لطفاً با دقت به سوالات پاسخ دهید.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون پایه پنجم


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

تکلیف هفتگی آنلاین بهمن ماه پایه پنجم

لطفاً با دقت به سوالات پاسخ دهید

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

تکلیف هفتگی آنلاین فروردین 96 پایه پنجم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون جامع آنلاین پایه پنجم اردیبهشت ماه 96

حضرت علی (ع) :
پیش از اینکه نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن و قبل از اینکه وارد کاری شوی فکر کن

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون پایه پنجم آبان 96

به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید